LETO 1650

Kronike ugotavljajo, da so v Bučkovcih (pri Mali Nedelji) že pred letom 1650 poučevali tukajšnjo mladino duhovniki in organisti. Prva šola je bila pri nas postavljena 1783 v stari mežnariji, ki je stala na mestu današnje stare šole. Dve leti pozneje, leta 1785,  so na istem mestu zgradili novo učilnico z mežnarijo, iz sredstev tedaj razpuščenega društva Sv. Sebastijan in iz prispevkov graščin Negova, Sahterturn, G. Radgona, Frajburg, Lukavci in Sekovska škofija. Za zidavo te šole in kuhinje, so uporabili kamenje in opeko iz kapele Sv. Ane na starem pokopališču pri cerkvi. Ta šola je bila pretežno lesena in s slamo krita ter je bila že po 43 letih pretesna in v tako slabem stanju, da so jo leta 1818 obnovili, vendar zaradi vedno večjega priliva otrok tudi ta zgradba ni več zadostovala.

LETO 1879

Kronist je v šolski kroniki leta 1879 zapisal:

»Leta 1872 je bilo sezidano novo šolsko poslopje. Poslopje je močno in suho in ima dve učilnici. Stanovanje za nadučitelja ima 2 sobi, kuhinjo, shrambo in klet ter podstrešje. Podučitelj ima eno sobico. Razen tega še stanuje tu mežnar in ima eno sobo, kuhinjo in shrambo. Dalje imata v šolski zgradbi tudi župnik in kaplan vsak po eno »pivnico«. Zraven šolske zgradbe je še hlev in drvarnica, ki jo lahko uporabljata učitelj in mežnar (nadučitelj PIRC FELIKS-1878-1883).«

Šolsko poslopje je že po 26 letih postalo pretesno, zato je tedanji krajni šolski svet pričel z akcijo dozidave novega šolskega trakta. Dozidava se je pričela v mesecu aprilu 1901 leta. Zidarski mojster Jožef Strajnšek je do konca aprila s svojimi delavci izkopal zemljo za kleti in pripravil temelje. Vse vasi šolskega okoliša so v mesecu maju 1901 pričele z izdelavo opeke ter navozile pesek in opeko na gradbišče. Temeljni kamen za novogradnjo je bil dne 29. maja 1901 položen ob prisotnosti množice vaščanov, županov in mladine. Vaščani so pri delu pomagali prostovoljno, da je bilo zidarsko delo, čeprav z velikimi težavami, končano 17. avgusta 1901. Ni pa bilo pripravljeno ostrešje, tako da je ostalo zidovje nepokrito do konca septembra. Med tem je tudi močno deževalo. Nova zgradba je bila pokrita 30. septembra 1901, s tem je bilo delo za to leto končano.

V letu 1902 so nadaljevali z zidarskimi deli, ki so bila končana 15. oktobra 1902. Medtem so na novogradnji delali tudi ostali obrtniki. Šolska zgradba je bila končana šele spomladi leta 1903. Kolavdacijska komisija je pregledala zgradbo 21. marca 1903. Celotna stavba je stala skupno 24.000 kron, k temu pa je še potrebno prišteti 500 kron za dela, ki so jih vaščani opravili brezplačno. Ob veliki noči 1903 je bila šolska zgradba sicer pripravljena za sprejem učencev, vendar je deželni šolski svet sklenil, da se 4 razrednica razširi v 5 razrednico in tako so učenci bili razdeljeni v dve izmeni.

Iz šolske kronike

 

stara1

Stara OŠ pri Mali Nedelji (foto: arhiv šole)

 

LETO 1994

7. septembra 1994 smo se preselili v šolsko zgradbo, ki stoji ob vstopu v Malo Nedeljo. Zemljišče  za šolsko poslopje je občini darovala družina Rostaher iz Male Nedelje, natančneje ga. Jelka Rostaher in njena družina. Z novo šolo smo dobili:

 • dve igralnici vrtca v kletni etaži
 • kuhinjo, jedilnico, učilnico TIT, učilnico BIO – KEM, kuhinjo za potrebe pouka gospodinjstva, kurilnico v kletni etaži
 • učilnice 1., 2., 3. in 4. razreda, učilnico GEO-ZGO, učilnico SLJ, učilnico MAT – FIZ, štiri kabinete, sanitarije, garderobo v 1. etaži
 • učilnico 5. razreda, knjižnico, računalništvo, dve majhni učilnici za mirno delo, kabinet in poslovne prostore v 2. etaži
 • telovadnico
 • asfaltirani igrišči za rokomet (nogomet) in odbojko.

7. septembra 1994 se je torej zgradila nova zgradba OŠ s telovadnico in vrtcem Mala Nedelja,  katere idejni in izvedbeni avtor je bil arhitekt ŠTEFAN BALER, Arhitekturni biro Domus Projekt d.o.o. Ljutomer.

G. Baler Štefan, univ. dipl. ing. arh., avtor projekta OŠ s telovadnico in vrtcem, je bil vodja projektne dokumentacije, je avtor notranje opreme vseh prostorov šole s kuhinjo, prostorov vrtca, telovadnice in je avtor projekta zunanje ureditve. V času gradnje je opravljal projektantski nadzor, je izdelovalec celotne barvne študije notranjih prostorov in zunanje fasade, stavbnega pohištva z vsemi potrebnimi detajli, kot so polaganje tlakovcev, keramičnih ploščic, lesenih elementov…

Ministrstvo za šolstvo je v letu 1995 ocenilo, da spada OŠ z vrtcem Mala Nedelja med tri (3) najboljše osnovnošolske objekte v tistem obdobju.

Sedanja OŠ pri Mali Nedelji (foto: Branko Košti)

 

 

 

LETO 2007

Vrtec je kmalu postal premajhen, saj smo v šolskem letu 2007/2008 morali potrebam vrtca nameniti učilnico BIO – KEM, ki se nahaja najbližje prostorom vrtca. Otroci vrtca so tako pravzaprav dobili  igralnico, ki je bila precej večja od osnovnih igralnic vrtca (47,80 kvadratnih metrov, igralnici vrtca pa sta veliki 32,90 oziroma 35,40 kvadratnih metrov). V šoli pa so se učenci predmetne stopnje morali “stiskati” v mirnem delu, kjer se nahajajo le mize in stoli, saj za kar drugega ni prostora.

LETO 2010

V šolskem letu 2010/2011 je nastala potreba še po 4. in 5. igralnici vrtca, saj je bilo v vrtec vpisanih 76 otrok. Eno skupino smo namestili v šolski kabinet, eno skupino pa v  zgradbo hotela ob šoli. Tako je ostalo vse do leta 2017/2018, ko  smo ves čas otroke vrtca imeli v petih skupinah: dve skupini v našem vrtcu, dve skupini v  prostorih šole in eno skupino v prostorih hotela.

LETO 2019

V  juniju 2019, ko smo v šolski zgradbi že 25. leto,  se je začela energetska sanacija šolske zgradbe: dobili smo novo, kvalitetnejšo fasado, dodatno izolacijo stropa v telovadnici in strehe šole, zamenjali so nam kurjavo (toplotna črpalka, dogrevanje kurilno olje)  in vso zunanje stavbno pohištvo (vsa lesena okna in vrata so bila zamenjana s plastičnimi), namestili so nam zunanje žaluzije na šolo in telovadnico, dobili smo senzorska svetila v sanitarijah in na hodnikih, zamenjali so vsa svetila in namestili termostatske ventile.

V tednu otroka 2019 smo pripravili krajšo slovesnost, o kateri je g. Branko Košti na prlekija.net zapisal:

»Na OŠ Mala Nedelja je v ponedeljek 7. oktobra, potekala slovesnost, na kateri so svojemu namenu predali energetsko obnovljene prostore šole, telovadnice in vrtca.

Otroci so skupaj z učitelji in vodstvom šole pripravili slovesnost, na kateri so na simboličen način obeležili novo podobo zgradbe, ki je bila zgrajena pred natanko 25 leti.

Ob tej priložnosti je bilo v šolsko skupnost sprejetih 12 prvošolčkov, ki so v tem šolskem letu pričeli obiskovati OŠ Mala Nedelja. Ob sprejemu jim je čestitala ravnateljica Breda Žunič, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pa jih je obdarila s knjigami.

V ljutomerski občini letos izvajajo energetsko sanacijo petih objektov v občinski lasti, med katerimi je tudi zgradba osnovne šole, vrtca in telovadnice v Mali Nedelji.

V sklopu nekaj več kot 400 tisoč evrov vrednega projekta se je uredilo energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja, sanacija razsvetljave in prenova ogrevalnega  na več kot 110 radiatorjih pa so bili zamenjani termostatski ventili.« Branko Košti.

LETO 2020

Pripravljati se je začela dokumentacija za prizidek vrtca pri OŠ Mala Nedelja.

LETO 2021

GRADNJA PRIZIDKA VRTCA. Gradnja prizidka vrtca se je pričela 5. 3. 2021. Veseli, navdušeni, srečni.

Od 5. marca 2021 smo se vse do 1. 1. 2022 srečevali vsak četrtek in ugotavljali, kaj se je od preteklega tedna naredilo, kaj je potrebno popraviti, spremeniti, kako napreduje gradnja, izbirati sem morala različne materiale, barve, vrste, oblike…

Srečevali smo se:

 • Anton Daljavec, direktor izvajalca GP Project ing. d.o.o.
 • Aljaž Štumpf, vodja gradnje, GP Project ing. d.o.o.
 • Samo Potrč, vodja nadzora, Proplus d.o.o.
 • Aleš Vaupotič, predstavnik Občine Ljutomer
 • Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala Nedelja.

Velikokrat pa so se nam pridružili različni nadzorniki: za strojne, elektro…inštalacije, za varstvo pri delu…Nekajkrat je bila prisotna tudi županja Olga Karba, predstavnica naročnika Občine Ljutomer, Liljana Koser, direktorica OU, Angelca Lukman. Na sestankih so bili vedno prisotni tudi izvajalci del, ki so se opravljala.

30. 9. 2021 smo imeli prvi sestanek na temo opreme v prizidku: v telovadnici, garderobah, v obeh igralnicah, v obeh pisarnah, v pralnici. Upoštevane so bile naše želje in verjeti smo začeli, da se bomo ob novem letu selili. Za izbor opreme je bil izbran Eurodesign Apače in z vzgojiteljicama Silvijo Filipič in Liljano Tropenauer smo si v Apačah ogledali njihovo proizvodnjo, da smo lažje izbrali opremo, barve, oblike kotičkov…

25. 11. 2021: KVALITETNI PREGLED PRIZIDKA VRTCA:

 • Olga Karba (županja Občine Ljutomer)
 • Angelca Lukman (direktorica UO Občine Ljutomer)
 • Aleš Vaupotič (voda razvojno-projektnega oddelka Občine Ljutomer)
 • Miha Šoštarič (Občina Ljutomer)
 • Samo Potrč (vodja nadzora, Proplus MB)
 • Katja Markež (arhitekta, Proplus MB)
 • Antun Daljavec (direktor izvajalca GP Project ing. d.o.o.)
 • Aljaž Štumpf (vodaja gradnje, GP Project ing. d.o.o.)
 • Anton Draškovič (varnost in zdravje pri delu)
 • Marjan Fujs, Silvo Slekovec (nadzor)
 • vsi predstavniki izvajalci (izvajalci)

6., 7., 8. 12. 2021

 • EURODESIGN Apače je montiral opremo

16. 12. 2021

 • pregled primopredaje del prizidka vrtca

23. 12. 2021: TEHNIČNI PREGLED PRIZIDKA VRTCA

Vsi nadzorniki, za vsa področja (elektro, strojne inštalacije, varnost, varstvo pri delu, požarna varnost…) so dali pozitivno soglasje k prizidku novega vrtca. JUPI.

LETO 2022

3. 1. 2022: PRESELITEV V NOV VRTEC

Tega dne smo bili srečni in hvaležni: šola je po 14 letih dobila matično učilnico BIO – KEM in dodaten kabinet, otroci vrtca iz hotela so se po 12 letih preselili v nove prostore. Vrtec je pridobil svojo telovadnico, dve igralnici, dodatne sanitarije, garderobe, teraso, dve pisarni, pralnico. 

17. 6. 2022: OTVORITEV VRTCA

Naši prostorski pogoji so v vrtcu in v šoli ustrezni: na nas vseh pa je, da poskrbimo, da bodo naši otroci z veseljem prihajali v šolo in v vrtec in ju zapuščali pripravljeni za OŠ, srednje šole, za življenje…

Živimo v krasnih krajih, krasnem okolju, med dobrimi ljudmi. Naj bodo tudi prihodnje generacije take. Na vseh nas je, da jih vzgojimo.

Vse dobro in uspešno vsa prihodnja vrtčevska in šolska leta in varno učno okolje za otroke vrtca, učence, starše, delavce.

Biti z otroki je zdravilo za dušo.

(Fjodor Dostojevski)

Zaupajmo si.

Prisluhnimo si.

Sodelujmo.

Pomagajmo si.

…in naši otroci bodo zrasli v odgovorne, poštene in srečne ljudi…

Prav vsi lahko prispevamo k temu.

Breda Žunič, ravnateljica

(Skupno 846 obiskov, današnjih obiskov 1)