Vpis v 1.razred Osnovne šole Mala Nedelja bo potekal 13. in 14. februarja 2019.

Zaradi lažje organizacije in izvedbe vpisa je na oglasni deski v vrtcu pripravljena tabela, v kateri starši označite želen časovni termin vpisa, možen pa je tudi osebni oz. telefonski dogovor s šolsko pedagoginjo (585 81 77).

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši imate pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Prepis na drugo osnovno šolo je možen, če druga šola s tem soglaša.

Če otrok spada v naš šolski okoliš, morate obvezno vpisati otroka pri nas in nato na drugo izbrano šolo čim prej nasloviti pisno vlogo za prepis, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Tudi med šolskim letom v 1. razredu se lahko na predlog staršev oziroma šolske svetovalne službe ter zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vir: https://ja.pngtree.com/freepng/cartoon-kids_3391753.html

 

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)