Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Izvedba letošnjega Tradicionalnega zajtrka bo potekala v petek, 17. novembra 2023. Letošnja osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezali z žiti in z izdelki iz žit. K temu spodbujamo s sloganom: »Kruh za zajtrk – super dan!«

Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz:

  • KRUHA (KMETIJA VRBNJAK, Kuršinci 19, 9243 Kuršinci)
  • DOMAČEGA MLEKA IN DOMAČEGA MASLA (KMETIJA ROŠKAR, BOŠTJAN ROŠKAR -nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kokolajnščak 10, Kokolajnščak, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI)
  • MEDU (ROBERT MARIN, Polenšak 9, 2257 Polenšak)
  • BIO JABOLK (SADJARSKA KMETIJA TRSTENJAK, Stročja vas 46, 9240 Ljutomer)

(S krepko pisavo so označena živila lokalnega porekla, s poševno pisavo pa so označena živila ekološkega porekla.)

Zajtrk je najpomembnejši obrok v celem dnevu. To se morda sliši že kot obrabljena fraza, a prehranski strokovnjaki menijo, da se je bolj zasidrala v našo zavest teorija o pomembnosti zajtrka kot pa, da bi ga v praksi tudi izvajal.

Tudi z vsebinami v vrtcu in pri pouku bomo otroke/učence izobraževali v smeri zdravega prehranjevanja in pomembnosti gibanja za zdravje, ekologije, pomena posameznih panog kmetijstva za lastno pridelavo hrane in ohranjanje poseljenosti podeželja ter o kulturnem načinu uživanja obrokov.

Seveda ne smemo pozabiti na slovenske čebelarje, ki so bili pred leti pobudniki tega projekta, ki se je sedaj že zelo dobro razvil in na pomen čebelarstva in čebel pri opraševanju rastlin in na ta način tudi povečevanja količine pridelka na naših njivah in v naših sadovnjakih.

Zajtrk v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je ta dan sestavljen iz živil, ki jih pridelujemo ali vsaj predelujemo v Sloveniji in so značilna za naše kraje: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Ta živila so zelo zdrava, vsebujejo različne makro in mikroelemente, ki so nujni za energijo in pravilno delovanje našega telesa ter jih imajo otroci zelo radi.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)