Spoštovani!

Naša država se v korist različnim organizacijam, društvom…, ki delujejo v javnem interesu, odpove 1 % dohodnine. V kolikor 1 % ne namenite nobeni organizaciji, ta ostane državi. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1 % dohodnine odmerjenem po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno – koristnih namenov.

Med upravičenci je tudi Šolski sklad OŠ MALA NEDELJA.

Šolskemu skladu naše šole lahko namenite do 0,3 % dohodnine.

TO VAS PRAV NIČ NE STANE, SAJ DRUGAČE TA SREDSTVA OSTANEJO NAŠI DRŽAVI.

V prilogi najdete obrazec, ki ga lahko izpolnite s svojimi podatki ter oddate osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu ali pošljete v šolo, da ga bomo oddali mi.

Obrazec lahko izpolnite tudi v elektronski obliki, in sicer na portalu eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacijo (edavki.durs.si).

Iskrena HVALA.

Sredstva šolskega sklada so namenjena za:

  1. izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa osnovne šole in izvajanje obogatitvenih oziroma dodatnih programov vrtca,
  2. zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa,
  3. pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom in pomoč otrokom s slabim socialnim in materialnim statusom za (so)financiranje obogatitvenih oziroma dodatnih dejavnosti v organizaciji vrtca in se ne financirajo iz javnih sredstev,
  4. dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe,
  5. razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda,
  6. nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje,
  7. izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

Priloga: Obrazec za dohodnino

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)